صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم «زمان‌بندی پنجمین همايش مديران فناوري اطلاعات»

 

بخش

 

 
مرحله

 
تاریخ

 

ثبت نام در همایش

 

 

15 خرداد تا 1 آبان 1396

 

 

 

محصولات و ایده‌ها

 

 
ارسال محصولات و ایده‌ 
15 خرداد تا 31 شهریور

اعلام محصولات و ایده‌های پذیرفته شده برای داوری


30 مهر 
اعلام محصولات و ایده‌های پذیرفته شده نهایی

 

15 آبان


 


بخش مقالات  (تجربه‌های کاربردی و یافته‌های کاربست‌پذیر)

ارسال چکیده مقالات
 

15 خرداد تا 31 شهریور


اعلام چکیده مقالات پذیرفته شده

 


15 مهر

ارسال متن کامل مقالات

31 مرداد تا 30 مهر


 اعلام نتایج داوری مقالات


15 آبان


 


تاریخ برگزاری همایش

 

 


5 آذر 1396