صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

دکتر محمدجواد ارشادی

دبیر علمی همایش و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر عباس احمدی

عضو هیئت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی اسلامی

رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس مصطفی امینی

مدیر توسعه کسب‌وکارشرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت

دکتر مجید ایرانمنش

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر حمیدرضا ایزدبخش

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر فهیمه باب‌الحوائجی

مدیر گروه و دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر خلیل بسطامی

عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران

دکتر شهریار بیژنی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر رویا پورنقی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پروفسور مجید توانا
   
عضو هیئت علمی La Salle University

دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


دکتر محمدحسین جراحی

عضو هیئت علمی دانشگاه North Carolina

دکتر عمار جلالی‌منش

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر عبدالرحمان حائری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرضیه زرین‌بال ماسوله

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر آرمان ساجدی‌نژاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایراندکتر مهدی شامی‌زنجانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مرتضی صابری

عضو کمیته علمی

دکتر امیر صحافی

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد

مهندس ولی‌اله قربانی

مدیر فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات کشور

دکتر سهیل گنجه‌فر

عضو هیئت دانشگاه بوعلی سینا همدان


دکتر آزاده محبی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر مهران محرمیان

معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک

دکتر نصراله مقدم چرکری

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تربيت مدرس


دکتر آرش موسوی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر جلال‌الدین نصیری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران