صفحه اصلی > مکان همایش
.: مکان همایش


آدرس: تهران، بزرگراه همت غرب به شرق، خروجی شیخ فضل‌الله جنوب، مسیر اختصاصی برج میلاد تهران، مرکز همایش‌های بین المللی